معرفی شرکت

شرکت «رایان وزین یگانه شریف» که به صورت مختصر «رویش» نامیده می‌شود، با چشم انداز «خلق یک اکوسیستم نوآوری برای تبدیل دانش ضمنی و آشکار به برنامه‌های عملیاتی برای دستیابیِ کارآفرینان به کسب و کار کامیاب» از سال 1399 آغاز به کار کرده است. گروه مشاوران رویش متشکل از تیم‌های دانشگاهی، صنعتی و تجربی هستند که با شبکه‌ای از متخصصان و مجموعه‌های حقیقی و حقوقی بستری علمی و جامع را برای رویش و کامیابی کسب و کار‌ها فراهم می‌کند. شرکت رویش ماموریت خود را شناخت و جذب ایده‌های برتر، راهبری و روان سازی ایده پردازی و نوآوری، تبدیل ایده‌ها به محصول اولیه، تبدیل محصولات اولیه به تولید صنعتی و فروش پر رونق تولیدات صنعتی در بازارهای داخلی و خارجی در نظر گرفته است که در هر یک از گام‌ها با مطالعه، عارضه‌یابی و تهیه بستر علمی لازم مسیر دستیابی به گام بعد را تسهیل می‌کند.

چشم انداز

خلق یک اکوسیستم نوآوری برای تبدیل دانش ضمنی و آشکار به برنامه‌های عملیاتی برای دستیابیِ کارآفرینان به کسب و کار کامیاب.

ماموریت شرکت رویش ماموریت خود را شناخت و جذب ایده‌های برتر، راهبری و روان‌سازی ایده‌پردازی و نوآوری، تبدیل ایده‌ها به محصول اولیه، تبدیل محصولات اولیه به تولید صنعتی و فروش پر رونق تولیدات صنعتی در بازارهای داخلی و خارجی در نظر گرفته است که در هر یک از گام‌ها با مطالعه، عارضه‌یابی و تهیه بستر علمی لازم مسیر دستیابی به گام بعد را تسهیل می‌کند.

اهداف رویش

  • ایجاد ارتباط بین اجزای مختلف شبکه نوآوری فضای کسب و کار کشور
  • ایجاد هم‌افزایی در بین فعالین در یک زنجیره تولید
  • شناسایی و حل مشکلات و آسیب‌های فضای کسب و کار در خوشه‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات
  • شناخت و جذب ایده‌های برتر، راهبری و روان‌سازی ایده پردازی و نوآوری، تبدیل ایده‌ها به محصول اولیه، تبدیل محصولات اولیه به تولید صنعتی
  • ایجاد امکان پر رونق تولیدات صنعتی در بازارهای داخلی و خارجی
  • ارتقای کیفی و فنی کسب و کارها و محصولات آنها
  • منظم کردن دانش و ارتقای نفوذ فناوری به سیستم‌های سنتی کسب و کار رویش آغاز شد

خدمات اصلی شرکت رویش

1- عارضه یابی و مشاوره کسب و کار، 2- امکان سنجی و طرح کسب و کار، 3- مشاوره فنی و مهندسی، 4- آموزش کارآفرینی، 5- ایده پردازی و مشاوره مدل کسب و کار، 6- مشاوره بازاریابی و صادرات.