ایده و فرصت

ایده و فرصت
ایده یک راه‌حل جدید برای انجام کارهاست که به صورت یک الگو،طرح، برنامه نوآورانه و… است. به بیان بهتر، ایده، راه حل جدید یا اصلاح شده قبلی است که جهت رفع یک مشکل ارائه می گردد. فرصت در لغت یعنی موقعیتی که پیشرفت را به وجود می آورد اما در فضای کسب و کار نیاز جدیدی است که بتوان آن را به کسب و کار تبدیل کرد. ویژگی فرصت چیست؟ باید جذاب باشد تا مخاطب تحت تاثیر آنها قرار گیرد. فرصت باید به موقع باشد تا مخاطب نیاز به این فرصت را احساس کرده باشد. فرصت باید با دوام باشد تا برای مخاطب قابل اعتماد باشدو برای خریدار یا مصرف کننده نهایی ارزش افزوده خلق کند.

ارتباط بین فرصت و ایده

هر ایده­ یک فرصت نیست، اما هر فرصت حتما یک ایده در دل دارد؛ بنابراین، فرصت از جمع ایده و نیاز حاصل می‌شود. ایده ها با شرایط دنیاي واقعی و خلاقیت کارآفرینانه در یک نقطه در زمان برخورد می کنند و حاصل این برخورد یک فرصت است.  فرصتها از دو طریق قابل شناسایی هستند: یک. ایده وجود دارد و باید به دنبال نیاز باشیم. دو. نیازی را می‌شناسیم و باید به دنبال ایده‌ای برای رفع آن باشیم‌.

چگونه با فرصتها مواجه شویم؟

یک. کشف: احساس یا درك نیازهاي بازار و یا منابع استفاده نشده با هدف اصلاح مشکلات و خطاهای موجود ابتدایی ترین مرحله مواجه با فرصتهاست.
دو. تخصیص یا ارزیابی فرصت: توجه به بهره بردای محصول و نه منابع محدود در این مرحله مهم است؛ پس از شناسایی فرصت باید بررسی های دقیقی از جنبه های مختلف مالی، امکان سنجی، بازاریابی، رقابتی و غیره روی آن صورت گیرد. در واقع، یک” تناسب بین نیازهاي بازارها و منابع ایجاد می شود.
سه. خلق یا بهره برداری از فرصت: ایجاد ابزارها، راهکارها و نتایج جدید و مفید مرحله پایانی در مواجه با فرصتهاست. در حقیقت، تناسب جدیدی بین نیازها و منابعی که تا کنون در شکل دادن مفهوم یک کسب و کار، از هم جدا بوده اند ایجاد می گردد.  در این مرحله تمامی طرح ها و ایده های مراحل قبلی اجرایی می شوند.

محصولات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *